mandag 31. oktober 2011

Taile wtmp-logg i 64-bit Linux med Perl?

Jeg liker å la ting skje hendelsesbasert, og har i den forbindelse lagd et script for å rsynce innhold etter opplasting med FTP. Jeg tailer da wtmp-loggen med Perl, og starter sync når brukeren er eller har blitt logget ut (kort idle timeout). Å taile wtmp i FreeBSD var noe jeg for lenge siden fant et fungerende eksempel på nettet:
$typedef = 'A8 A16 A16 L'; $sizeof = length pack($typedef, () ); while ( read(WTMP, $buffer, $sizeof) == $sizeof ) { ($line, $user, $host, $time) = unpack($typedef, $buffer); # Gjør hva du vil med disse verdiene her }
FreeBSD bruker altså bare verdiene line (ut_line), user (ut_name), host (ut_host) og time (ut_time), jfr. utmp.h. Linux (x64, hvem bryr seg om 32-bit?) derimot, lagrer en hel del mer i wtmp-loggen, og etter en del Googling, prøving/feiling og kikking i bits/utmp.h kom jeg frem til:
$typedef = "s x2 i A32 A4 A32 A256 s2 l i2 i4 A20"; $sizeof = length pack($typedef, () ); while ( read(WTMP, $buffer, $sizeof) == $sizeof ) { ($type, $pid, $line, $id, $user, $host, $term, $exit, $session, $sec, $usec, $addr, $unused) = unpack($typedef, $buffer); # Gjør hva du vil med disse verdiene her }
Som bare funker, flott altså. Da ser jeg i sanntid brukere som logger på og av, og kan ta handlinger basert på dette.

Ingen kommentarer: