søndag 31. august 2008

Giro Utbetaling?

Jeg ble i sommer trekt dobbelt av Fjellinjen på avtalegiro. Da jeg så ringte for å høre om dette, ba jeg om å få betalt pengene tilbake. Det skulle de ordne, og de innrømte at dette hadde skjedd pga. en feil i deres systemer. Jeg ventet noen dager, og fikk etterhvert et brev i posten. Jeg hadde håpet og forventet beløpet rett inn på kontoen det ble trekt fra. Men Fjellinjen sendte meg en blankett for giro utbetaling! Går det virkelig an? I 2008, et år da brevgiro forlengst er en utdøende ordning og da manuelle banktjenester er noe de fleste prøver å unngå. Såvidt jeg kan se koster det meg 30 kroner å innløse pengene, og jeg må gå til skranka i banken for å gjort det. Det er kanskje ikke så mye penger (selv om det er litt i forhold til det opprinnelige beløpet). Er det rimelig at jeg skal måtte bruke penger på å få tilbake penger som urettmessig ble trekt fra min konto? Det synes jeg ikke.

Jeg skal ta opp dette med Fjellinjen ved første anledning. Håpet er at jeg kan få levert inn utbealings-blanketten. Synes dette er et viktig prinsipp, at den som blir trekt galt ikke skal måtte ha utgifter og ekstra bryderi med å få tilbake pengene sine.

2 kommentarer:

Anders sa...

Det tok Fjellinjen 19 dager å få betalt tilbake pengene etter at jeg hadde gitt tilbake giro utbetaling-blanketten. Alt i alt over en måned, og fem-seks telefonsamtaler med mye venting samt en del tilfeller hvor jeg ikke engang kom inn i telefonkøen pga. at det var så mange i kø. Det er jo i overkant mye bryderi for noe slikt. Men dessverre kan en ikke velge bort Fjellinjen. Hadde jeg kunnet det, så ville det blitt vurdert.

Daniel sa...

Vanvittig bra. Har fått en slik selv i posten nylig. Ikke fra Fjellinjen, men alikelvel. Trodde de var borte..